"Píšťalové varhany ať jsou v latinské církvi ve velké úctě jako tradiční hudební nástroj.
Jejich zvuk dovede dodat církevním obřadům podivuhodný lesk
a mocně povznést mysl k Bohu a k vyššímu světu." (čl. 120 2VK)
Vážení přátelé, dovolte, abychom vás seznámili s projektem stavby nových varhan v chrámu sv. Bartoloměje v Napajedlích.

  V současnosti probíhá stavba nových varhan pro chrám sv. Bartoloměje v Napajedlích. Nové varhany pokryjí potřeby liturgie a budou naplňovat své poslání také jako koncertní nástroj. Tak je to obvyklé v evropské hudební tradici.  Jedná se tedy o stavbu koncertních chrámových varhan.

   Stavba technicky precizních a umělecky hodnotných varhan je do značné míry historickou událostí. Každý takový chrámový nástroj se stává jakýmsi památným dílem. Po dlouhé věky připomíná nejen své stavitele, ale také všechny mecenáše, bez jejichž štědrosti by daný nástroj nemohl být vytvořen.

   Bohužel, historie varhan v napajedelském kostele je poněkud chudá. Nikdy zde nebyl nástroj, který by splňoval výše uvedené parametry. Ačkoliv varhanní hudba v Napajedlích téměř nikdy nepřesáhla rámec čistě liturgického užití, různé jiné hudební a kulturní aktivity obyvatel zde mají širokou tradici. Jedna skutečnost ale ční nad jiné: Napajedla jsou rodným městem jednoho z úhelných kamenů české hudby a jednoho z největších světových klavíristů 20. století - Rudolfa Firkušného. Odkaz tohoto velikána je pro nás v Napajedlích velkou výzvou.

   Důkazem toho jsou mimo jiné již tři sezóny koncertů klasické hudby, pořádané Klubem přátel hudby v Napajedlích v koncertní síni Klášterní kaple. Zde se schází na pravidelných koncertech publikum zdaleka nejen místní. Záměr koncertního využití nových varhan tedy počítá i s tímto již existujícím publikem.

   Jsme odhodláni splatit „varhanní dluh“ našemu krásnému chrámu sv. Bartoloměje, který si o dobré varhany přímo říká jednak svou vynikající akustikou, i svou polohou v rámci regionu Zlín – Uherské Hradiště. Tím je dána pohodlná územní dostupnost pro lidi z blízkého i vzdálenějšího okolí.

   Do projektu stavby nových varhan v chrámu sv. Bartoloměje tedy vstupujeme s cílem duchovního a kulturního obohacení nejen Napajedel, ale i celého regionu.

   Organizátorem a garantem projektu je římskokatolická farnost Napajedla. Hlavním finančním partnerem projektu je město Napajedla. Náklady na stavbu nového nástroje jsou 7 milionů korun českých.

Je připravena následující skladba finančních zdrojů:


   Položky 1, 3 a 4 jsou v současné době již zajištěny, podnikatelské subjekty ve městě Napajedla jsou rovněž připraveny se na stavbě varhan podílet.

  Stavbou nového nástroje byla pověřena firma VARHANY SMOLKA. Mistr varhanář Václav Smolka byl vybrán na základě výběrového řízení, kterému předsedal organolog olomoucké arcidiecéze doc. MgA. Petr Planý.

  Jedinečnost firmy VARHANY SMOLKA spočívá jednak v konstrukčních a technologických zdokonaleních tradičních postupů, jednak ve zvukovém mistrovství, prováděném na nejvyšší úrovni.

  Po téměř třech stech letech své existence chrám sv. Bartoloměje konečně dostane varhany, které jej budou hodny. Cílem našeho projektu je vznik varhan, které ve vysoké umělecké kvalitě budou schopny přežít několik století. Jsme přesvědčeni, že právě mistr varhanář Václav Smolka je tím pravým garantem realizace požadovaných kvalit.

!Doporučujeme navštívit naši galerii brožura, kde můžete shlédnout více detailů v nádherné publikaci, která byla pro tento účel zhotovena. Jednotlivé stránky lze stáhnout pro vytištění; upozorňujeme že pro zachování kvality je velikost kolem 1MB!DOMŮ