KONTAKT

                  

Organizátorem a garantem projektu je římskokatolická farnost Napajedla.
               
Kontakt:

P.  Ryszard Turko
Římskokatolická fara
Masarykovo nám. 213
763 61 Napajedla

tel.: 731 402 099

e-mail: farnost.napajedla@seznam.cz
DOMŮ