Financování, sponzoři, dárci

                  

Organizátorem a garantem projektu je římskokatolická farnost Napajedla. Hlavním finančním partnerem projektu je město Napajedla.
Náklady na stavbu nového nástroje jsou 7 milionů korun českých.

   Cílem projektu jsou varhany, které ve vysoké umělecké kvalitě a plné funkčnosti mají plánovanou životnost několik století. Stavba takto precizních varhan je vždy významnou historickou událostí. Tyto nástroje se stávají památným dílem a po dlouhé věky připomínají nejen umění svých stavitelů, ale také štědrost a velkomyslnost všech dárců, mecenášů a sponzorů, bez nichž by takový nástroj nemohl nikdy vzniknout. Peníze na projekt ještě nejsou všechny a tak i Vy se můžete stát spolutvůrci.

Je připravena následující skladba finančních zdrojů:


                 

Položky 1, 3 a 4 jsou v současné době již zajištěny. Podnikatelské subjekty ve městě Napajedla a v okolí se rovněž na stavbě varhan podílejí. Zde je List sponzorů.


Jak můžete podpořit nové varhany pro Napajedla?

- ČÍSLO ÚČTU, NA KTERÉ MŮŽETE ZASLAT SVŮJ PŘÍSPĚVEK: 1417313349/0800

-    v chrámu sv. Bartoloměje během pravidelných měsíčních sbírek na nové varhany

-    na Římskokatolickém farním úřadě v Napajedlích (naproti radnice)


Každému dárci, který si bude chtít svůj příspěvek odečíst ze základu daně, bude na požádání vystavena darovací smlouva administrátorem farnosti na Římskokatolickém farním úřadu v Napajedlích.

Poděkování patří všem, kteří jakoukoliv finanční částkou přispěli a v budoucnu přispějí na nové varhany.
   Také děkujeme všem, kteří přispěli jakkoliv jinak.


   

Kontakt:
P. Mgr. Viliam Gavula
Římskokatolická fara
Masarykovo nám. 213
763 61 Napajedla
tel.: 731 402 099
e-mail: farnost.napajedla@seznam.cz
DOMŮ