Vývoj stavby a aktuální stav nových  varhan viz níže     novinky:  Aktuální  koncert  zde.
VARHANNÍ  KONCERT říjen 2017

Plakát tady.

Účinkují žáci varhanního oddělení
Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž:
Emílie Adámková, Pravoslav Březík, Petr Kučera,
Kristýna Novotná, Sabina Krásná,
zpěv - Alžběta Symerská j. h.


Neděle 22. října 2017 v 17 hodin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Varhanní koncert - Adventní setkání

Plakát tady.

Účinkují: Eliška Münsterová (studentka Ostravské univerzity a pedagožka ZUŠ R. Firkušného) - zpěv, Ondřej Moťka - sólotrumpetista Moravské filharmonie Olomouc, Pavel Mikeska (koncertní mistr Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín) - housle. Na varhany je doprovodí Josef Fojta (člen Hradišťanu) a Pavlína Mitášová (studentka Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž), která na varhany zahraje také sólově. Spoluúčinkuje smyčcové kvarteto Musica Festa.

Úterý 13. prosince 2016 v 18 hodinVARHANNÍ  KONCERT říjen 2016 - 3


Plakát tady.

varhaník Marek Paľa
sólistka Lucie Kašpárková

Neděle 23. října 2016 v 17 hodin
4. VARHANNÍ  FESTIVAL květen 2013

Plakát tady. Detailní program ke stažení zde.


3. VARHANNÍ  FESTIVAL květen 2012

Plakát tady. Detailní program ke stažení zde.


2. VARHANNÍ  FESTIVAL květen 2011

Plakát tady. Detailní program ke stažení zde.

1. VARHANNÍ  FESTIVAL květen 2010

Plakát tady, pro detaily a programy si jednotlivě klikněte dále.

Neděle 23. května 2010 v 16 hodin Varhanní recitál – Zahajovací koncert
Účinkuje: Petr Kolař

Středa 26. května 2010 v 19.30 hodin Varhanní koncert – Pocta Petru Ebenovi
Účinkují: Petr Rajnoha, Markéta Prokopovičová

Pátek 28. května 2010 v 19.30 hodin - Koncert pro dětský úsměv
Účinkují: Jiří Pavlica, Josef Fojta, Vendula PančochováFINIS  CORONAT  OPUS

Nové napajedelské varhany, dílo mistra Smolky s opusovým číslem 11,
byly posvěceny Mons. J. Hrdličkou v neděli 22. 11. 2009.
Detaily o svěcení na plakátu tu, program varhanního koncertu zde.
Děkujeme
všem, kdo se o to jakkoli zasloužili.   V rámci festivalu pocta Rudolfu Firkušnému proběhl 15. 11. v 17 hod. v kostele sv. Bartoloměje koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů za doprovodu nových dokončených varhan. Fotogalerie nových varhan tady.
Video z předání varhan se zvukovou ukázkou zde.
Česká televize ČT24, článek s videem
Zlínský deník


    JAK TO PROBÍHALO: 

   Stavba nových varhan pro chrám sv. Bartoloměje byla zahájena na začátku července roku 2006 ihned po potvrzení smlouvy. Na základě požadavků výběrového řízení začal vznikat nástroj, jehož estetika (samozřejmě v první řadě zvuková) je orientována na oblast jihoněmeckého baroka.

   Dokončení nového nástroje bylo stanoveno na závěr roku 2008. To v případě plynulého financování, kdy stavba nebude muset být přerušena.
   Nyní, na podzim 2007, je nutno konstatovat a zdůraznit, že dosavadní vývoj je velmi příznivý. V těchto dnech (září/říjen 2007) se stavba varhan přesouvá z varhanářské dílny na kůr chrámu sv. Bartoloměje. Staré varhany byly v říjnu odinstalovány a nové zde začínají růst do své definitivní podoby.
   Průběh demontáže a montáže nových varhan na kůru i předchozí stádia výroby můžete shlédnout ve fotogaleriích. Základní část varhan by měla hrát již letos o vánocích.

   17.11. 07: Při pohledu z kostela to sice vypadá, že kromě nosné konstrukce se nic neděje, ale není tomu tak - mistr Smolka se svými zaměstnanci pracuje na traktuře, která přes zábradlí kůru není vidět. Přesvědčte se v nových 
fotogaleriích.
   Vánoce 07: Nové varhany již hrají, byť v min. konfiguraci.
   Jaro, léto 08: Projekt úspěšně pokračuje výstavbou positivu a laděním píšťal.

  Podzim 08: Práce usilovně pokračují s plánovaným dokončením na jaře 09. Díky laskavosti a obětavému nasazení mistra Smolky a jeho spolupracovníků proběhla 17.11. předpremiéra nových varhan. Jelikož ještě stále chybí část peněz, jsou uspořádány 3 benefiční koncerty.

   ZIMA 2009: Varhanám chybí ještě několik důležitých a velmi nákladných rejstříků (Principálbas 16', Praestant 16', Pozoun 16', Kornet, Krumhorn 8'). Také zbývá dokončit seřízení mechanické traktury. Jakmile jarní teploty dosáhnou stabilních hodnot, bude nástroj plně osazen chybějícími píšťalami, dointonován, finálně doladěn a zakrytován. Kompletní dokončení díla je plánováno na květen 2009.

  LEDEN 2009: Díky sponzorům proběhl v pátek 23.1. druhý benefiční koncert pro varhany a to Hradišťan. Jiří Pavlica vytvořil nádhernou atmosféru kterou si můžete trochu přiblížit v nové fotogalerii. Vynikající Josef Fojta zahrál na téměř kompletně osazené nové varhany, rejstříkoval mu náš varhaník Petr Verbík. Fotografie /celkem 42 obrázků/ byly pořízeny bez vyrušování, tj. zdálky a bez blesku. Na fotkách také můžete vidět unikátní španělské trompety, což jsou vodorovné varhanní píšťaly se speciálním zvukem. Některé fotografie byly "umělecky" upraveny na pc.

 LÉTO 2009: V červenci 2009 je exteriér varhan dokončen a zbývá usadit poslední píšťaly a provést doladění nástroje. Předání varhan by mělo proběhnout v srpnu. Mistru varhanáři náleží doplatek 500 000,- Kč. Je to jedna z posledních možností přispět. Své dary také můžete odepsat z daní a na požádání Vás zařadíme na stránku našich sponzorů. Děkujeme. Nové fotografie varhan budou nejpozději do konce prázdnin.

 ZÁŘÍ 2009: Varhany byly úspěšně oficiálně předány:

Foto předání nových varhan, se zajímavými fotkami z útrob nástroje. 39 fotografií s komentáři /zobrazí se při najetí myší nad náhled obrázku/ pořídil P. Verbík:

   "V pondělí 14. 9. 2009 došlo v chrámu sv. Bartoloměje v Napajedlích k oficiálnímu předání nových varhan. Varhanářská firma mistra Václava Smolky předávala svůj opus č. 11 římskokatolické farnosti Napajedla. Nástroj přebíral organolog olomoucké arcidiecéze Jan Gottwald. Římskokatolickou farnost Napajedla zde zastupovali P. Ryszard Turko - farář, dále Pavel Kadleček a Petr Cívela – členové ekonomické rady farnosti, RNDr. Zdeněk Hubáček CSc. – zastupitel města Napajedla a  Petr Verbík – varhaník.
   Předávání nových varhan je vždy událost velmi významná, poněvadž varhanář předává s konečnou platností své velké dílo. To je nutno podrobit náležitým testům technickým i zvukově-hudebním. Organolog olomoucké arcidiecéze si navíc ku pomoci přizval svého kolegu, organologa diecéze ostravsko-opavské Mgr. Jiřího Krátkého z Ostravy. Prohlídka, testování a posuzování varhan ve všech možných směrech, souvislostech a detailech byla nesmírně podrobná. Celý proces trval bezmála čtyři hodiny. Oba páni organologové s velkou pečlivostí a příkladnou důsledností prozkoumali nástroj tak, že nic nezůstalo skryto a nepovšimnuto. Výsledek jejich bádání byl velmi pozitivní. Varhany byly olomouckým organologem doporučeny k převzetí. Navíc byly velmi chváleny a oceňovány, jak pro celkovou koncepci, tak také pro své technické kvality a zvukové bohatství.
  Nástroj byl uznán za zcela dokončený v plné shodě se smlouvou. Římskokatolická farnost Napajedla převzala od firmy VARHANY SMOLKA nástroj s opusovým číslem 11.
 

Ať tedy varhany hrají ke cti a slávě Boží a šíří radost a světlo!!! "


Koncert Hradišťanu ve fotogalerii městských stránek Napajedel

Benefiční koncerty


DOMŮ