Ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil
a dal svůj život jako výkupné za všechny.     Mt 10, 45

Kronika

1998  2001  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014


2014

(25. 1. 2014) Kino "Hobit 2 (3D)"

(26. 1. 2014) Florbal - trénink

(31. 1. 2014) Florbalový turnaj Velký Ořechov

(8. 2. 2014) Ministrantská schůzka

(1. 3. 2014) Ministrantská schůzka

(5. 4. 2014) Ministrantská schůzka

(11. 4. 2014) Křížová cesta - ministranti

(19. 4. 2014) Bílá sobota - schůzka + hlídání Božího hrobu

(7. 6. 2014) Ministrantská schůzka - Minigolf

(4.-5. 7. 2014) Cyklopouť - Dny lidí dobré vůle Velehrad 2014