Ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil
a dal svůj život jako výkupné za všechny.     Mt 10, 45

Kontakty