čajovnička.u hrníčka

místo pro setkání

Cílem projektu „Čajovnička U Hrníčka“ bylo částečně zrekonstruovat stávající historické prostory a podle možností je upravit tak, aby vyhovovaly potřebám moderní doby a byly bez bariér.

Díky finanční pomoci poskytnuté z Grantu na podporu církve Nadace Děti-kultura-sport, programu Make a Connection – Připoj se a také města Napajedla vzniklo v prostorách místní fary příjemné zázemí pro setkávání:-)

Pokračovatelem tohoto projektu je projekt „Multimediální koutek“. Jedná se o dovybavení nově vzniklého prostoru čajovny. Přijďte i vy s nabídkou kvalitního filmu, hodného za zhlédnutí a třeba i následného prodiskutování:-)