archiv.zpráv

pro prosinec 2016

živý.betlém[17.12.2016, 16:58]

betlem_07Přijměte srdečné pozvání farnosti Napajedla a SAMu Napajedla na již tradiční Živý Betlém aneb Štěstí tří králů a to v pátek 30. 12. 2016 od 16:00 na Masarykově náměstí v Napajedlích