archiv.zpráv

pro únor 2016

duchovní.obnova.s otcem.arcibiskupem[24.02.2016, 8:51]

credoPři příležitosti Svatého roku milosrdenství, který vyhlásil papež František, Vás srdečně zveme v sobotu 12. března do Velkého kina ve Zlíně na postní duchovní obnovu s naším arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. Více zde:

Duchovní obnova k Roku milosrdenství s arcibiskupem Janem Graubnerem – 12. 3. 2016

sobotní.schůzka[15.02.2016, 10:40]

Fara_NapajedlaPříští sobotu 20. 2. 2016 Tě zveme na faru na schůzku od 9:00. Toto setkání budeme vyrábět papírová zvířátka, vše potřebné k výrobě zajištěno. Konec schůzky cca 11:30.

postní.duchovní.obnova.pro.mládež[14.02.2016, 10:50]

modlitbaNáš kaplan pro mládež P. Martin Vévoda, nás zve 27. 2. 2016 do Vizovic na duchovní obnovu s P. Karlem Hořákem. Více informací v letáku: Postni_duchovni_obnova_2016

evangelium.5.neděle.v mezidobí.–.cyklus.c[02.02.2016, 7:10]

ewangelia2Lk 5,1-11

Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly. Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!“ Zmocnil se ho totiž úžas – a také všech jeho společníků – nad tím lovem ryb, které chytili; stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi.“ Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním.