archiv.zpráv

pro rok 2016

živý.betlém[17.12.2016, 16:58]

betlem_07Přijměte srdečné pozvání farnosti Napajedla a SAMu Napajedla na již tradiční Živý Betlém aneb Štěstí tří králů a to v pátek 30. 12. 2016 od 16:00 na Masarykově náměstí v Napajedlích

roráty.2016[30.11.2016, 19:23]

lucerničkaS příchodem adventu nás čekají sobotní schůzky, které budou začínat rorátní mší svatou (začátek 6:30) Děti lucerničky na mši s sebou :) Po mši přijměte pozvání na snídani na faře a po snídani budeme péct a zdobit perníčky:) Kdo nestihne nebo nebude na mši, pečeme asi od 8:30. Konec schůzky do 11 hodin:)