archiv.zpráv

pro listopad 2015

sobotní.roráty.a schůzka[30.11.2015, 9:04]

lucerničkaČas adventní už máme opět tady a společně se budeme připravovat na Vánoce sobotními roráty. První roráty budou v sobotu 5. 12, začátek mše svaté 6:30. Po mši svaté schůzka na faře se snídaní a následným pečením perníčků. Lucerničky na mši s sebou  :-)

duchovní.obnova.pro.mládež[26.11.2015, 12:41]

sviceAdventní duchovní obnova pro mládež děkanátu Zlín.

Sobota 12.12. 2015 od 17:00 do cca 21:00. Mše v 17:00 v kostele sv. Mikuláše ve farnosti Zlín-Malenovice, katecheze na faře, adorace v kostele. Duchovní obnovu povede otec Pavel Macura. Možnost svátosti smíření. Občerstvení zajištěno. Letáček ZDE!!!