archiv.zpráv

pro říjen 2013

výroba.svíček.na.dušičky[27.10.2013, 11:47]

svice

Začínají opět pravidelné dětské sobotní schůzky.

První schůzka bude 2. 10.  2013 ve 13:00 na faře a budeme vyrábět svíčky.
Po dušičkové mši (od 16:00 na hřbitově) je rozdáme na zapomenuté hroby, o které se již nikdo nestará.

ministrantský.tábor.2013[22.10.2013, 23:16]

FOTO=> Ministrantský tábor 2013 – „Velká Morava“
VIDEO=> Ministrantský tábor 2013 – „Velká Morava“

VZADU V KOSTELE SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT NÁSTĚNKY Z OBOU TÁBORŮ
(Velká Morava; Flinstoneovi) …do konce října…