aktuální.informace

co se děje v nejbližší době..

info.pro.ministranty[23.03.2017, 14:13]

ministranti_napajedlaKřížová cesta: V pátek 24. 3. 2017 po mši máme na starost křížovou cestu!

 

Nácvik liturgie pro ministranty na POUŤ ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU: V sobotu 25. 3. 2017 zde bude otec biskup Josef. Je třeba hodně ministrantů, kteří zároveň vědí co a jak! Sraz všichni 25. 3. 2017 v 16:30!

 

Nácvik velikonoční liturgie pro ministranty: Vždy půl hodiny přede mší/pobožností (13. 4. Zelený čtvrtek, 14. 4. Velký pátek, 15. 4. Bílá sobota).

 

Hlídání božího hrobu: Na Bílou sobotu 15. 4. 2017 je od 9:00 do 11:30 na faře ministrantská schůzka, na které se budou hrát stolní hry. Během schůzky budou ministranti odbíhat do kostela hlídat Boží hrob.
Již teď se hoši zapisujte v sakristii do rozpisu hlídání!

 

Ministrantský tábor: Bude 28.8. – 1.9. 2017 na faře k Kněždubu!
Zapsat si do kalendáře ;-)

pouť.za.úctu.k životu[14.03.2017, 12:15]

FetusOtec arcibiskup Jan a farnost Napajedla Vás srdečně zvou 25. března 2017 (na slavnost Zvěstování Páně) ke společné slavnosti, při které budeme děkovat za dar počatého života a prosit za duše nenarozených dětí.

 

17:15 – adorace
18:00 – mše svatá (celebruje otec biskup Josef)
Po mši svaté průvod se svícemi na hřbitov ke společné modlitbě růžence u hrobu Aničky Zelíkové.

 

Letáček zde: Pouť za úctu k životu